Dato
03. mars 2020 | Kl. Kl. 13.00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist for kreativ næring - næringsutvikling

Kulturrådet lyser ut støtteordningen kreativ næring – næringsutvikling. Søknadsfristen er 3. mars 2020 kl. 13.

 

Formålet med ordningen

Ordningen er et insentiv til større økonomisk bærekraft og retter seg mot mindre virksomheter innen distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Den langsiktige målsetningen er å styrke det profesjonelle apparatet rundt skapende og utøvende kunstnere, og bidra til at kunstproduksjoner får et større marked eller bredere publikum, slik at inntektene til kunstnerne styrkes.

Fra ordningen kan du få tilskudd på inntil kr 400.000.

Ordningen forvaltes administrativt av Kulturrådets fagadministrasjon.