Dato
02. september 2015 | Kl. Kl.13
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist Musikkfestivaler

kulturråd logo_web.jpg

Søknadsfrist Musikkfestivaler (Kulturrådet)

Ordningen gir tilskudd til musikkfestivaler som arrangeres årlig eller annethvert år med minst to dagers varighet, og som mottar offentlige tilskudd fra egen region. I fordelingen av midler prioriterer Kulturrådet festivaler som har offentlige konserter som sitt primære virkeområde, og som har et styre som er ansvarlig for drift og en organisasjon som sikrer kontinuitet.

http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/musikkfestivaler_/

OBS! Merk søknadsfrist kl.13!