Dato
04. juni 2019 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Aspirantordninga

Ordninga skal sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. 

Det kan søkes om tilskudd til å ansette kunstere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspiranter i normalt ett år. Er søknadsperioden kortere eller lengre enn ett år må dette begrunnes. 

Institusjonene som tar imot aspiranter må forplikte seg til å gi aspirantene oppgaver som sikrer faglig og kunstnerlig utvikling og er i samsvar med institusjonens målsetting og behov.