Dato
01. mars 2021
Sted
Music Norway

Søknadsfrist: Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge

Formålet med ordningen er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter. 

Grunnet situasjonen rundt Covid-19 vil det for mange arrangører ikke være mulig å gjennomføre Presse- og ekspertbesøk, låtskriversamlinger eller delegatprogram som planlagt. Arrangører som blir påvirket av dette, men likevel ønsker å gjennomføre en aktivitet som svarer til ordningens formål, vil derfor ha mulighet til å søke Arrangørtilskudd førstkommende frist. Dette kan eksempelvis være digitale løsninger som svarer på formålet, markedsføringstiltak o.l.

Om ordningen:

Ordningen skal sikre god internasjonal deltagelse til arrangementer i Norge som har fokus på norsk musikk. Med internasjonal deltagelse menes utenlandsk media, bransje, låtskrivere og produsenter.

Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

 

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

MN utvider målgruppen til norske musikkselskaper som søker for å arrangere showcaser (digitalt eller lokalt) som henvender seg til internasjonale kjøpere. Dette ønsker vi fordi slike showcaser vil midlertidig kunne ivareta festivalers rolle i form av å vise frem norske utøvere for internasjonal bransje og publikum.