Dato
01. mars 2020
Sted
Music Norway

Søknadsfrist: Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

 

Om ordningen

Ordningen skal sikre god internasjonal deltagelse til arrangementer i Norge som har fokus på norsk musikk. Med internasjonal deltagelse menes utenlandsk media, bransje, låtskrivere og produsenter.

Ordningen er finansiert av Music Norway og Utenriksdepartementet.

 

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.