Dato
03. september 2024 | Kl. kl. 1300
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Arrangørstøtte musikk

Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle:

  • konserter som er offentlig tilgjengelige 
  • et allsidig konserttilbud 
  • fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden 
  • både utvikling og bevaring av ulike musikktradisjoner 
  • nye former for konsertfremvisning og kuratering av konsertprogram/-serier 
  • konserter til barn og unge
  • konserter med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturdirektoratets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold* 
  • konserter til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturdirektoratets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*
  • konserter til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

* for mer informasjon se Kulturdirekotoratets side om mangfold