Dato
02. desember 2021 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Arrangørstøtte musikk

Formål: 
Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle

 • konserter som er offentlig tilgjengelige 
 • et allsidig konserttilbud 
 • fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden 
 • både utvikling og bevaring av ulike musikktradisjoner 
 • nye former for konsertfremvisning og kuratering av konsertprogram/-serier 
 • konserter til barn og unge
 • konserter med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold* 
 • konserter til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold*
 • konserter til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

Satsing for et større mangfold
Kulturrådet vil gjerne også få flere søknader fra dem som vanligvis ikke søker ordningen for konsertarrangører og bygge opp og støtte et større mangfold av arrangører i Norge.

 • Søkere som faller innenfor mangfoldsdefinisjonen til Kulturrådet
 • Unge arrangører, søkere som programmerer unge artister og søkere som har fokus på unge publikumsgrupper
 • Søkere fra sjangere og musikalske uttrykk som er underrepresentert på ordningen


Hva kan få støtte?

Tilskuddet skal benyttes til kostnader relatert til omsøkt konsertvirksomhet.


Målgruppe: 
konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud

Se nærmere informasjon på kulturrådets nettside under les mer