Dato
02. mars 2021 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Arrangørstøtte musikk

Ordningen skal stimulere til arrangørvirksomhet innen alle musikksjangre, og bidra til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som:

  • gjør musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig
  • bidrar til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden
  • formidler ulike musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske
  • bidrar til nye former for formidling og programmering
  • formidler musikk av høy kvalitet til barn og unge
  • bidrar til et mangfoldig konserttilbud

Mer om ordningen

Tilskuddsordning for musikkarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for arrangørvirksomhet og styrke konsertarrangører over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å lage konsertprogram av høy kvalitet innen et bredt spekter av sjangre, og bidra til økt interesse hos et større publikum.

Ordningen er utviklet gjennom en periode på 20 år i samråd med flere organisasjoner på musikkfeltet. Midlene er tilført gjennom en samordning av midler fra klubbstøtteordningene i Norsk jazzforum og Norske Konsertarrangører (tidl. Norsk Rockforbund), Rikskonsertenes ordning for turne- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk, og midler overført som del av omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konserter. Dagens arrangørstøtteordning ble opprettet i 2009 som en tilskuddsordning for arrangører innen rytmisk musikk. Fra 2011 ble ordningen utvidet til å gjelde for alle musikksjangre. I perioden 2009 – 2011 var ordningen kun rettet mot arrangører med et helårig konserttilbud, men for å stimulere til en bedre geografisk spredning av midlene ble det fra og med 2012 åpnet for tiltak av mindre omfang. Konsertarrangørene har en helt sentral rolle i å tilby et konserttilbud gjennom året på steder over hele landet, ved siden av festivalenes konsentrerte begivenheter. Størrelsen på avsetningen Kulturrådets arrangørstøtteordningen dekker sammen med festivalordningen hele arrangørfeltet.

 

Hvem kan søke?

Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Institusjoner med fast årlig statstilskudd innvilges normalt ikke støtte fra Norsk kulturfond. Unntak kan vurderes for å fremme institusjonenes samarbeid med det frie feltet. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

Festivaler prioriteres kun unntaksvis på ordningen. Festivaler henvises til Kulturrådets tilskuddsordning for musikkfestivaler. Søknader om tilskudd til turnéer skal rettes til Kulturrådets tilskuddsordning for musikere og musikkensembler.

Det gis normalt ikke anledning til å søke om økning av allerede bevilgede tilskudd, eller tilsagn gitt innenfor en flerårig periode.