Dato
04. juni 2019 | Kl. 13:00
Sted
Kulturrådet

Søknadsfrist: Andre musikktiltak - prosjektstøtte

Formålet er å fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige støtteordninger på musikkfeltet, herunder forsøksvirksomhet og ulike dokumentasjons- og formidlingsprosjekter som bidrar til å bevare og tilgjengeliggjøre musikkarven i Norge.