Dato
01. mars 2019 | Kl. 13:00
Sted
Musikkutstyrsordningen

Søknadsfrist: Akustiske tiltak

Tilskudd til akustiske tiltak deles i tre grupper:

  • Akustisk forprosjektrapport; fagakustisk utredning om behov for romakustiske og lydisolerende tiltak
  • Enkle romakustiske tiltak
  • Større romakustiske og lydisolerende tiltak

Målgruppene for alle grupper akustiske tiltak er

  • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
  • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Enkle romakustiske tiltak kan også søkes av

  • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
  • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk rapport utarbeidet av en fagakustiker.