Dato
15. april 2016
Sted
Music Norway

Søk reisetilskudd til The Great Escape

The Great Escape er blitt en av Storbritannias, og kanskje en av Europas, viktigste showcasearena for ny musikk innen sitt segment. Bransjearrangementet booker det de selv kaller «export ready bands».
 
I løpet av tre dager i mai har over 450 band konserter fordelt på 30+ scener i den lille engelske kystbyen Brighton. Musikkonferansen og festivalen samler de viktigste beslutningstakerne innen britisk og internasjonal musikkbransje, og ikke minst toneangivende media.
 
En godt promotert showcase vil gi grunnlag for viktig oppmerksomhet, nye kontakter og forhåpentligvis kontrakter for norske artister/band /bransje som jobber mot Storbritannia og utlandet. Det er også en egnet arena for å styrke britisk kontaktflate.

Flere band og artister fra Norge er klare for The Great Escape-festivalen 2016, deriblant Dagny, Ary, dePresno, Highsakite, Anna of the North, Eera og Smerz.

Representanter som søker og får tilslag på bransjestøtte kan fakturere Music Norway maksimalt 3500,- i reisestøtte for tilstedeværelse alle festivaldagene (19 – 22 mai). De vil også motta delegatpass (til en verdi av £120). Støtten justeres etter antall dager.
 
For å kvalifisere for tilslag, oppfordres søker til å sende inn en kort redegjørelse for hvorfor dette ville vært relevant i selskapets framtidige eksportarbeid til nina@musicnorway.no.
Søknadsfristen er fredag 15. april. Hotell og transport må besørges selv.

TGE preges av mange gode, men veldig uformelle nettverkingsarenaer (tenk SXSW, CMJ osv). Det er lettere å få utbytte av disse om du allerede har et eksisterende internasjonalt/britisk nettverk, og vi oppfordrer spesielt disse aktørene til å melde sin interesse. Aktører som har artister/band på det offisielle program vil automatisk kvalifisere for støtte.
 
Det er forutsatt at man oppfyller følgende kriterier for å motta bransjestøtten:
• Selskapet skal jobbe med eksport av norsk musikk
• Selskapet som søker må være norskregistrert
• Norske festival- og konsertarrangører, stiftelser, foreninger eller offentlige etater kvalifiserer dessverre ikke for støtten
 
I likhet med nederlandske Eurosonic og by:Larm, satser the Great Escape på et variert dagsprogram der delegater fra hele verden har muligheten til å delta på speed-meetings, workshops, foredrag og samtaler med erfarne representanter fra musikkbransjen, Q&A sessions, debatter og andre høyst relevante arrangementer for alle med interesser i musikkindustrien.
 

Leder av Music Norways UK-kontor, Nina Finnerud, vil være til stede på The Great Escape for å promotere det norske programmet. Hun er beredt på å dele sitt UK-nettverk og kompetanse og kan bidra med introduksjoner/assistanse før og under festivalen.
 
Ta kontakt med nina@musicnorway.no hvis du skal til Brighton.


MUSIC NORWAY