Dato
30. mars 2017 | Kl. 10.00
Sted
Alta

Ryk presenterer: Bransjetreff i Alta

Nordnorsk identitet?
- Kan en tydelig nordnorsk identitet og fellessatsinger fra nord få flere artister fra denne regionen ut i verden?

Innenfor kunst og kultur er det stor interesse for det som er nytt og annerledes, det som kan bidra til nytt perspektiv og interessante opplevelser. Om en kan presentere noe som er genuint, ekte og eget, noe som har innholdsmessig verdi, kan en gjøre suksess på dette feltet.
Det finnes eksempler på at land eller geografiske områder har klart å skaffe seg et rykte som et spesielt spennende sted innenfor visse kulturelle uttrykk. For eksempel vil mange si at Island har en særegen og spennende musikkscene, at Finland er god på design, at Norge er ledende på black metal osv. Dette kommer av at det av ulike grunner dukker opp flere talenter innenfor visse kulturuttrykk på ett sted, at dette inspirerer flere til å satse på det samme og at noen gjør en god jobb i å synliggjøre og markedsføre dette.

På samlingen i Alta ønsker vi å finne ut om det faktisk finnes en tydelig nordnorsk identitet på det nordnorske musikkfeltet. Hva er i så fall denne og hvordan kommer den til uttrykk? Om så er tilfelle, at det finnes en tydelig nordnorsk identitet som mange kjenner seg igjen i og kan stå for; hvordan kan dette utnyttes til å få flere artister fra denne regionen ut i verden? Og hvordan kan vi hjelpe hverandre med å få dette til å skje?