Dato
25. mai 2018

Nye personvernloven trer i kraft

25. mai 2018 vil de nye reglene om personvern tre i kraft. Dette vil gjelde alle virksomheter som i liten eller stor grad behandler personopplysninger. Hvilken betydning vil dette ha for hvordan din bedrift behandler personopplysninger som navn, adresser, telefonnummer, e-postadresser og/eller personnummer til ansatte, frivillige, oppdragstakere, artister og publikum?