Dato
18. august 2021 | Kl. 10:00
Sted
Digitalt

Påmeldingsfrist: Digitale informasjonsmøter hos Kulturrom

Neste søknadsfrist er 1. september og Kulturrom setter i den anledning opp to digitale informasjonsmøter om ordningene. Her får dere svar på hva dere kan søke om og tips til søknadsskriving!


Tid og sted:

Onsdag 18. august

 

Påmelding:

Klokken 10:00:
Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til bygg og utbedring av kulturrom?

Klokken 13:00:
Digitalt informasjonsmøte: Skal dere søke tilskudd til teknisk utstyr til kulturrom?