Dato
12. november 2019 | Kl. 09.00
Sted
USF verftet, Bergen

NPU - konferansen

Norsk publikumsutvikling (NPU) er et nasjonalt nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst og kultursektoren.

NPU-konferansens årlige tematikk bestemmes av kulturpolitiske signaler, aktuelle problemstillinger og feltets behov. Med utgangspunkt i Kulturmeldingen, og Kulturrådets satsing på kulturøkonomi, er temaet for NPU-konferansen 2019 nettopp pengene.

Gjennomgående for den kulturpolitiske satsingen er at kunsten og kulturen er bærebjelker for demokratiet, men også at kulturinstitusjonene må øke egenfinansieringsgraden. Har aspektene om demokrati og økt deltakelse blitt skalkeskjul for en sakte, men sikker markedsliberalisering av kunsten og kulturen? Eller kan økt fokus på brukergrupper i kulturlivets blindsone rett og slett lønne seg?

Vi må snakke om penger.

Les mer her