Dato
13. februar 2018 | Kl. 11.00
Sted
Tromsø

MUOs fagdag for tekniske ansvarlige

Musikkutstyrsordningen (MUO) og Norske Konsertarrangører (NKA) har gleden av å invitere til fagsamling for teknisk ansvarlig!

Fagsamlingen er en årlig møteplass for teknisk ansvarlige på spillesteder og hos konsertarrangører i hele landet. Samlingen er en strålende muligheter for å få faglig påfyll, utveksle erfaring og til å møte andre i samme bransje. Årets tema er HMS og arbeidsforhold, og det vil bli mange spennende foredrag og diskusjoner. Vi avslutter dag to med en paneldebatt der representanter fra ulike deler av bransjen diskuterer det vi har vært gjennom.

Deltakelse på samlingen er gratis (inkluderer lunsj og middag), men reise og opphold må deltakere selv stå for. Det er mulighet for reiserefusjon.

Påmelding
Påmeldingsfristen er satt til mandag 22. januar og du melder deg på her: https://no.surveymonkey.com/r/fagsamling2018

Program
Detaljert program kommer snart, men noen smakebiter er;

Arbeidsforhold og helse. Foredrag ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt med fokus på faktorer i arbeid som påvirker helse. Turnusarbeid, nattarbeid, risiko for ulykker, psykisk belastning o.l.

Arbeidstid for konsertteknikere. Innlegg med særlig fokus på arbeidstider og hvordan gjengs praksis i dag forholder seg til lovverk sett i et fagforeningsperspektiv. 

Hvordan jobbe med HMS på spillesteder. Praktisk foredrag ved Svein-Egil Hernes om hvordan hvilke regelverk som er gjeldende, rollefordeling, utarbeidelse av gode rutiner m.m.

Paneldebatt. Vi samler et panel på 4-5 representanter fra ulike deler av bransjen til å diskutere de ulike deltema fagsamlingen har tatt for seg i en oppsummerende diskusjon. Det vil være representanter for utleiefirma, arrangører, konsertteknikere, fagforening m.fl.

Brannsikkerhet ved konsertsteder. Tromsø brannvesen ved forebyggende avdeling holder foredrag om brannsikkerhet, rutiner og regelverk for spillesteder.

El-sikkerhet. Tilsvarende det ovennevnte, men med fokus på el-sikkerhet

Lydfornuft. Praktisk guide til å begrense hørselskader Praktisk rettet foredrag om dB-nivåer, hørselskader, bruk av lydmålingssystemer, hørselsvern og regelverk.

Sted
Tvibit, Parkgata 27, 9008 Tromsø
Tid: Tirsdag 13. februar (11.00-17.00) og onsdag 14. februar (10.00-16.00)

Reiserefusjon
Medlemmer av NKA og MFO kan i etterkant søke reiserefusjon opptil kr. 1.000,- pr. medlem (MFO vil trolig ha en litt høyere sats i år). Ta vare på kvitteringer! Vi jobber også med å få til en gunstig hotellavtale.

Meld deg gjerne også på event på Facebook for løpende oppdateringer: https://www.facebook.com/events/555993594749573/