Dato
28. september 2021 | Kl. 09:30
Sted
Digitalt

Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterer til frokostmøte 28. september for å lansere den nye internasjonale standarden for musikkøverom, NS-ISO 23591. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

Tid: Tirsdag 28. september kl. 09.30–11.30
Sted: Frogner skole- og kultursenter, Lillestrøm (gangavstand fra Frogner stasjon)

Påmelding
Det er gratis å delta. Det er mulig å delta fysisk eller på webinar. Vi ønsker uansett en påmelding. Velg eget felt i påmeldingen. Alle som melder seg på frokostmøtet som webinar vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. Meld deg på her.

Mer egnede øvingsrom
Det er i dag ca. 500 000 musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Mange utøvere opplever dårlige lydforhold både for øving og til konserter, og det bygges øvingsrom og konsertsaler uten at det stilles krav til lydforhold.

I 2014 utgav vi standarden NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, for å sikre bedre lokaler til bruk for sang og musikk. Standarden fikk raskt internasjonal oppmerksomhet, og flere land tok den i bruk. Blant annet ble NS 8178 brukt i planleggingen av det nye musikkonservatoriet i Melbourne. (les mer om den internasjonale interessen for NS 8178).

Fra norsk til internasjonal standard
Den store interessen medførte at det ble foreslått å legge den norske standarden til grunn for en tilsvarende internasjonal (ISO) standard. Arbeidet ble en realitet. Under norsk ledelse har vi nå fått en internasjonal standard som også er planlagt å bli Norsk Standard.

Denne nye standarden, NS-ISO 23591 Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces, er nå ferdig og vi inviterer til lanseringsmøte i Norge 28. september.

Standarden skal være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkøverom.