Dato
16. oktober 2020 | Kl. Kl. 18:00
Sted
Molde

Landsmøte NKA 2020

Norske Konsertarrangører (NKA) er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer inviteres til landsmøte fredag 16. oktober 2020, i forbindelse med Arrangørkonferansen i Molde. Møtet starter kl. 18.00 og er ferdig kl. 20.00, under forutsetning av endt saksbehandling.

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2020 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en klubb/festival stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. Det er imidlertid full anledning til å delta på landsmøtet uavhengig av om du er påmeldt Arrangørkonferansen.

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Konsertarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på Landsmøtet. Frist for innmelding av saker er 16. september. Innkomne forslag behandles av styret. Saksdokumenter til landsmøtet distribueres til alle NKAs medlemmer senest 18. september.

Valgkomite

På Landsmøtet skal det velges nytt styre. Valgkomiteen består av Synnøve Sandnes, Einar Eidsvåg Idsøe, Siri Børs Lind og Bo Terje Hustoft. Valgkomiteens innstilling vil inngå i sakspapirene til landsmøtet.