Dato
23. mars 2015
Sted
Heggedal (NUSB)

Kurs i sikkerhet ved store arrangement

Kurset retter seg mot alle sentrale aktører rundt et stort arrangement og bygges opp rundt to reelle caser. Deltakerne jobber tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, politi, brannvesen, vaktselskap og arrangører og får såledesbelyst og diskutert tema fra alle sider.

121  109

Kurset tar utgangspunkt i Veileder for sikkerhet ved store arrangementer og noen av landets fremste fagpersoner på feltet holder forelesningene. Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

NKA stiller 5 rabatterte plasser til rådighet for våre medlemmer da vi ønsker at flest mulig som driver med store arrangement skal delta på dette kurset. Kursavgiften inkluderer kurs i fem dager (mandag til fredag) samt kost og losji og kursmateriell.

Kurstema er:
• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner, m.m.)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Øvelser

Praktiske detaljer:
Dato og tid: Uke 13 
Oppstart: mandag 23.mars kl 12.00 
Avsluttes: fredag 27.mars kl 12.00

Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap, Heggedal (Asker)

Kursavgiften: ordinær 6.000,- inkl. kost, losji og kursmateriell.*

For spørsmål om pris, fasiliteter og andre administrative forhold ved kurset, ta kontakt med kursleder fra NUSB, Johan Stenshorne, 909 84 227/ Johan.Stenshorne@dsb.no

*5 NKA-medlemmer får refundert 1500 kr av kursavgiften (NB! Førstemann til mølla).

Les mer om kurset her

Husk å merke påmeldingen «NKA-medlem».