Dato
04. april 2016 | Kl. 12:00
Sted
Heggedal (NUSB)

Kurs i sikkerhet ved store arrangement uke 14 2016

Kurset retter seg mot alle sentrale aktører rundt et stort arrangement og bygges opp rundt to reelle caser. Deltakerne jobber tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, politi, brannvesen, vaktselskap og arrangører og får såledesbelyst og diskutert tema fra alle sider.

Kurset tar utgangspunkt i Veileder for sikkerhet ved store arrangementer og noen av landets fremste fagpersoner på feltet holder forelesningene. Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

NKA stiller 5 rabatterte plasser til rådighet for våre medlemmer da vi ønsker at flest mulig som driver med store arrangement skal delta på dette kurset. Kursavgiften inkluderer kurs i fem dager (mandag til fredag) samt kost og losji og kursmateriell.

Kurstema er:
• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner, m.m.)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Øvelser

Praktiske detaljer:
Dato og tid: Uke 14 2016
Oppstart: mandag 4. april kl 12.00 
Avsluttes: fredag 8. april kl 12.00

Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap, Heggedal (Asker)

Kursavgiften er på kr. 6 600,- inkl. kost, losji og kursmateriell.
NB! NKA stiller med 5 rabaterte plasser til kr. 5100,-. Førstemann til mølla!
(En rabatert plass pr. arrangør.)

For spørsmål send epost til kursansvarlig på NUSB Johan Stenshorne Johan.Stenshorne@dsb.no, eller fagansvarlig i NKA, Anette R. Lindskog anette@konsertarrangor.no