Dato
20. november 2018
Sted
Peer Gynt-salen i Grieghallen, Bergen

Kulturrådets årskonferanse 2018

Livsbetingelsene på kloden synes å være i dramatisk endring, og med sommerens varmerekorder og tørke i Norge har konsekvensene av klimaendringene rykket et hakk nærmere oss. Klima- og miljøkrisen er en kulturkrise – det handler om hvordan vi forstår oss selv i verden og hvordan vi innretter våre liv og vårt samfunn. Kunstnere og kulturaktører er opptatt av dette - biedød, plastforsøpling, lyden av torskesang, oljeutvinningens konsekvenser og forholdet mellom klimaødeleggelser og sosial urettferdighet synliggjøres i bøker, verk og utstillinger. Men hvilken betydning har kunstnernes arbeid og hvordan kan kulturlivet bidra? Går vi mot en dyster framtid eller er det et momentum nå for virkelig å handle?

Kulturrådet inviterer til konferanse om viktige spørsmål med både norsk og globalt perspektiv. Kunstnere, kuratorer, forskere, kulturledere og andre premissleverandører vil delta i debatter, komme med innlegg og dele kunstpresentasjoner.

Konferansen strømmes direkte!