Dato
07. oktober 2015

Kreativt Europa - Søknadsfrist for samarbeidsprosjekter

KREATIVT EUROPA  - Ny utlysning for samarbeidsprosjekter

Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober.

Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design.

Utlysningen finner du her.

Prosjektene skal bidra til å:

  • Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt
  • Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og produkter
  • Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet
  • Bidra til publikumsutvikling

Små prosjekter har minimum tre europeiske partnere og kan søke opp til 200 000 Euro (inntil 60 % av totalbudsjett)

Store prosjekter har minimum seks europeiske partnere og kan søke opp til 2 000 000 Euro (inntil 50 % av totalbudsjett)

Mer informasjon finner du her.


Ønsker du veiledning eller har spørsmål kan du kontakte:

Åsmund Prytz tlf 971 84 013

Thea Breivik tlf 458 33 457

Epost: Kreativteuropa@kulturadet.no

Vi minner om at dette er en årlig utlysning. Kulturrådet kommer gjerne ut for å informere om ordningene for din organisasjon. Ta kontakt!