Dato
30. mai 2016
Sted
KS Agenda møtesenter, Oslo

Frivillighet - Veien til et inkluderende lokalsamfunn

Mandag 30.mai 2016 arrangerer Frivillighet Norge, i samarbeid med KS og Kulturdepartementet, dagskonferansen «Frivilligheten – veien til et inkluderende lokalsamfunn» på KS Agenda møtesenter i Oslo. 

Formålet med konferansen er å dele erfaringer og inspirere kommuner og frivillige organisasjoner til hvordan man kan samarbeide for å integrere flyktningene som skal bosettes i lokalsamfunnene.

Målgrupper
Målgrupper for konferansen er politiske- og administrative ledere i kommunesektoren, valgte- og administrative ledere i frivillig sektor, ansatte i flyktningetjenesten, i voksenopplæringen, i kultursektoren, i frivilligsentraler og andre som har behov for inspirasjon.

På konferansen vil ulike frivillige organisasjoner presentere hvordan de arbeider og hvordan de samarbeider med kommunen og andre organisasjoner. Vi vil også ha fokus på hvordan aktivitetene ble utløst og hva som har vært suksesskriteriene for aktivitetene. Vi vil i tillegg trekke frem hvordan bibliotekene kan fungere som gode integrerende møteplasser. Fullstendig program vil bli lagt ut via understående link i løpet av uke 17.

Påmelding
Frivillighet Norge har satt av 40 plasser til sine medlemmer der man kun betaler 250 kroner for deltakelse for en person pr. organisasjon på hele konferansen. Her er det førstemann til mølla som gjelder! Dersom man ønsker å melde på flere personer fra samme organisasjon må disse betale ordinær pris (1500 kr.).


PÅMELDING
 
Velg Medlem av frivillighet Norge og følger anvisningen derfra.
For deltaker nr. 2, 3 etc. fra din organisasjon velger man Deltaker og følger anvisningen derfra.
 
Har du spørsmål vedrørende konferansen kan du ta kontakt med Bjørn Lindstad på:
bjorn@frivillighetnorge.no eller på 90979955
Bjørn