Dato
27. februar 2019
Sted
Oslo

Kløktkonferansen 2019

Arrangører i Norge har de siste årene vært tilskuere til terroranslag som har rammet arrangementer i blant annet Europa og USA. Trusselvurderingen PST gjør for nasjonen Norge viser at det må tas høyde for at også det norske samfunnet, og dermed også norske arrangementer, kan rammes av terroranslag.

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for hvordan arrangører skal forholde seg til denne risikoen. Det er i praksis opp til hver enkelt arrangør i samarbeid med de lokale myndighetene om det iverksettes tiltak og hvilke tiltak man velger å innføre.

Betyr dette at vi sitter igjen med tilfeldige tiltak mot en ukjent og uspesifikk trussel - som vi ikke en gang vet om fungerer? At terrorsikringen av norske arrangementer kun er basert på følelser - ikke fornuft?

De ulike risikoforebyggende tiltakene koster dessuten tidvis mye penger - og hvem skal egentlig dekke kostnaden for å forebygge og håndtere terror på arrangementer i det norske samfunnet?

På Kløktkonferansen 2019 samles arrangører, myndigheter, beslutningstakere og andre i tilknytning til arrangementsbransjen for å diskutere hvordan vi kan skape en helhetlig tilnærming til det komplekse trusselbildet vi forholder oss til i dagens samfunn.

Rabatt for medlemmer av NKA

NKA-medlemmer tilbys rabatt til kurset, oppgi NKA i kommentarfeltet når du melder deg for å motta rabatt.

Ordinær pris: 4500,-

NKA-pris: 3150,-