Dato
08. juni 2016 | Kl. 15:00
Sted
Scandic Neptun, Bergen

Infoseminar om Kreativt Europa

Kulturrådet inviterer til infoseminar om EUs kulturprogram Kreativt Europa, 8. juni i Bergen. Arrangeres i samarbeid med Festspillene i Bergen og Norske festivaler.

Seminaret er del av Norske Festivalers årskonferanse, men er åpent for alle.

EU-programmet Kreativt Europa pågår i perioden 2014-2020 og har en ramme på nesten 1,5 milliarder euro. Programmet gir støtte til kulturaktører innen alle kunst- og kulturuttrykk og kan ha deltagere fra nærmere 40 europeiske land. Rundt 70 norske aktører er allerede med i programmet, men det er potensiale for flere norske deltakere.

Alle Kreativt Europa-prosjekt må ha en internasjonal dimensjon og være en del av et samarbeid på tvers av landegrenser. Kulturrådet er norsk kontaktpunkt for Kreativt Europa.

I tillegg til dette infoseminaret vil det bli arrangert individuelle søkeveiledninger i Bergen 8. og 9. juni. Ta kontakt med asmund.prytz@kulturradet.no dersom du ønsker individuelt møte i Bergen. De individuelle søkeveiledningene arrangeres i samarbeid med VISP og Hordaland fylkeskommune.

http://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/infoseminar-om-kreativt-europa-i-bergen-080616