Dato
02. oktober 2018 | Kl. 10:00
Sted
Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo

Informasjonsmøte og åpen dag i Oslo - Kreativt Europa

Kulturrådet inviterer kulturaktører til å lære mer om kulturprogrammet Kreativt Europa. Programmet gir støtte til samarbeid og utveksling mellom europeiske kunst-, kultur- og kulturarvaktører.

 

Det er allerede en rekke aktører som har fått støtte fra programmet, og i dette kurset vil du også få informasjon fra en av disse aktørene, samt fra Kulturrådets medarbeidere Thea Breivik og Per Dehlin.

Dagen består av et informasjonsmøtet og en åpen dag. Første del varer fra kl 10.00 – 11.30. Her vil du bli kjent med EUs kulturprogram Kreativt Europa og høre erfaringer fra en av organisasjonene som har erfaring med å delta i programmet. Dette informasjonsmøtet er åpent for alle og kurset passer for kulturaktører uavhengig av kunstform, som er interessert i å arbeide med europeiske partnere.

Program
kl 10.00 – 11.30: Kurs 1: Bli kjent med EUs kulturprogram (for alle kulturaktører)

Informasjon om Kreativt Europa-programmet
Erfaringer fra organisasjon som har deltatt i programmet
kl 12.30 – 15.00: Åpen dag – individuelle samtaler

Thea Breivik og Per Dehlin vil være tilgjengelig for individuelle samtaler og veiledning for de som ønsker å teste ut en prosjektidé, få konkret tilbakemelding om ditt prosjekt eller få veiledning i søknadsskriving kl. 12.30 - 15.00. Det er begrenset antall plasser på åpen dag, så avtal tid over e-post med Per Dehlin på per.dehlin@kulturradet.no

Påmelding til informasjonsmøtet og åpen dag sendes til Per Dehlin.