Dato
27. september 2021 | Kl. 18:00
Sted
Digitalt

Infomøte om Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter grunna covid-19-restriksjonar

Hva kan organisasjoner søke om fra ordningen Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter grunna covid-19-restriksjonar?

Frivillighet Norge har invitert Lotteri- og stiftelsestilsynet, som behandler søknadene til å fortelle om ordningen. Her er det god mulig å søke midler dersom man har hatt ekstra utgifter eller tapt inntekter på arrangement i perioden 1. januar til 31. oktober 2021, på grunn av covid-19.

Fra Lotteritilsynet kommer Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivilligheitsstøtte.

Guri Idsø Viken, politisk rådgiver i Frivillighet Norge vil snakke om Tips til godt smittevern.

I tillegg forteller politisk rådgiver Frivillighet Norge, Janne Nyhus, om hvordan vi har jobbet med å påvirke ordningen.

Det blir også mulighet for deltagerne å stille spørsmål i møtet.

Her kan dere lese om støtteordningen.

Arrangør: Frivillighet Norge
Sted: Digitalt
Dato: Mandag 27. september
Tid: kl.18:00-19:00.