Dato
12. juni 2019 | Kl. 08.30
Sted
Kulturhuset, Oslo

Frokostseminar: Håndbok – aldersvennlig stedsutvikling

På frokostseminaret presenteres den nye "Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling" som Norske arkitekters landsforbund har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner. I håndboka ønsker vi å vise hva som er særlig viktige grep i et aldersvennlig samfunn, sett gjennom «planleggerbriller», og hvordan dette henger sammen med overordnede mål for by- og stedsutvikling.

Les mer her