Dato
06. september 2017 | Kl. 08:30
Sted
NKA, Storgata 8, Oslo

Frokostmøte om støtteordninger

I forbindelse med høstens søknadsfrister inviterer vi til åpent frokostseminar om relevante støtteordninger for arrangører onsdag 6. september fra kl 08.30. Under seminaret deler vi også tips til hvordan man på best mulig måte utformer sin søknad. Det vil også bli satt av tid etter presentasjonene til spørsmål og svar slik at deres søknader blir best mulig. 

Onsdag 6. september inviterer vi til åpent frokostmøte om ulike støtteordninger med frister nå i høst som kan være relevante for konsertarrangører. I tillegg til å presentere ordningene kort vil man få muligheten til å stille spørsmål og prate med nøkkelpersoner bak de ulike ordningene. Vi vil også gi tips til hvordan man på best mulig måte utformer sin søknad og tilpasser til de spesifikke ordningene. 

 

Støtteordninger som presenteres

 

Støtteordning Hvem står bak Info
     
puls Nordisk Kulturfond Treårige støtteprogram som i 2017 deler ut 3,5 millioner danske kroner til spillesteder og festivaler i Norden. 2017 er første året. (Seniorrådgiver fra Nordisk Kulturfond vil være tilstede)
Sosialt Entreprenørskap Norske Konsertarrangører NKA lanserer ny støtteordning som retter seg mot konsertarrangører som ønsker å ta et større sosialt ansvar.
Tilgjengelighet Kultur-Norge Norske Konsertarrangører NKA lanserer støtteordning for å øke tilgjengeligheten på konsert- og kulturarenaer. 
Frifond Norske Konsertarrangører/ Frifond NKA forvalter egen Frifondavtale. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente.

 NB: Vi vil muligens innlemme flere ordninger i frokostseminaret. Man vil også få mulighet til å stille spørsmål om andre støtteordninger der vi besvarer etter evne.

 

Strømming av frokostseminaret

Vi vil strømme frokostseminaret direkte slik at man får mulighet til å følge med fra hele landet. Mer informasjon om dette publiseres fortløpende.  

 

Påmelding

Frokostseminaret er gratis for medlemmer og koster 350,- kr for eksterne aktører. 

Sted: Storgata 8, Oslo (hos Norske Konsertarrangører)
Tid: Frokost og mingling fra kl 08.30. Selve programmet starter kl 09.00 og varer til 10.30.

 

PÅMELDING

(Påmelding innen mandag 4. september)