Dato
15. juni 2020

Frist: Tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo

Som følge av koronaepidemien har byrådet i Oslo satt av 10 millioner kroner i tilskudd til økt aktivitet og profilering av Oslo.

Frist for å søke: 15. juni 2020.


Det gis tilskudd til:

  • Profilering av Oslo som et trygt reisemål.
  • Tiltak som bidrar til økt aktivitet og fremmer bruk av byens opplevelsestilbud og attraksjoner.
  • Tiltak som bidrar til økt bruk av byens reiselivs-, handels- og servicetilbud.


Det gis ikke tilskudd til aktiviteter som allerede er gjennomført. Tilskuddet kan ikke brukes til ordinær drift. Tilskuddet må være avgjørende for at aktiviteten blir gjennomført, eller forbedrer eller fremskynder aktiviteten.

Alle tiltak skal ivareta de gjeldende smittevernstiltakene.

Det skal komme tydelig frem at aktiviteten er støttet av Oslo kommune.

Alle virksomheter som er lokalisert i Oslo kan søke.