Dato
15. september 2019
Sted
Frivillighetens dag

Frist for nominasjon: Frivillighetsprisen 2019

FRIVILLIGHETSPRISEN: Pris for ekstraordinær frivillig innsats

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Hvem kan få prisen?

Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.      

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

Fristen for nominasjon er 15. september.

Frivillighetsprisen 2019 deles ut 5. desember, og vinneren får 50 000 kroner fra Norsk Tipping.

Nominer her!