Dato
01. november 2017 | Kl. 23.59
Sted
NKA

Frifond søknadsfrist

Frifond er en lavterskel støtteordning for frivillige organisasjoner som ønsker å drive med musikkprosjekt for- og med unge. Har du gode ideer, men mangler midler, så kan en få støtte til prosjektene her, så lenge man er medlem i NKA. Denne runden har vi over 600.000 kroner til fordeling.  Medlemmer i NKA skal søke direkte til vår støtteordning. Søk Frifond innen utgangen av 1. november!