Dato
25. mai 2018 | Kl. 12.00
Sted
Melahuset, Mariboesgate 8, 0183 Oslo

Flyktninger som frivillig - hvordan inkludere og øke deltakelse på festivaler

Melafestivalen inviterer til et seminar om hvordan inkludere og øke flyktningers deltakelse som frivillige på festivaler 
Fredag 25. mai klokken 12.00 - 15.00, på Melahuset. 

Festivalsesongen utløser et stort behov for frivillige, og en mulighet for å aktivt jobbe for å inkludere flyktninger til frivillige aktiviteter under festivalen. For festivalarrangørene betyr dette en mulighet til å profilere seg på et nytt område, og samtidig vise at de tar sitt samfunnsansvar på alvor.

Seminaret tar utgangspunkt i den sosiale verdien av en mangfoldig og inkluderende frivillighet i festivalbransjen, og fokuserer på nyankomne flyktninger med inntil fem års opphold i Norge.

Seminaret vil presentere følgende tema:
• Hvor kan man henvende seg for å komme i kontakt med og 
rekruttere flyktninger
• Hvor kan man søke midler for å tilrettelegge for denne 
gruppens deltakelse
• Hvilke hensyn må tas overfor denne gruppen
• Hvilke kunnskap- og ressursmiljøer finnes som 
festivalarrangører kan henvende seg til for å få råd og 
veiledning
• Hvilke innovative løsninger kan man ta i bruk for å øke 
deltakelse av frivillige
• Hvordan kan man bedre tilrettelegge for samarbeid med 
offentlige organer og frivillige organisasjoner

Målet med seminaret er å samle relevante aktører innen offentlig sektor, frivillige organisasjoner og festivalarrangører for å dele informasjon, erfaringer, og sammen tilrettelegge for bedre samarbeid for å økte flyktningers deltakelse som frivillige under årets festivalsesong.

Fagseminaret er en del av et prosjekt støttet av Oslo kommune, og legger grunnlag for videre utvikling av et veikart for aktører i kultursektoren som ønsker å jobbe aktivt for økt deltakelse og mangfold i sine organisasjoner gjennom frivillighet.

_________________________________________________________________

PROGRAM 

12.00 Registrering, lett servering av mat og drikke

12.30 Khalid Salimi, direktør Melastiftelsen, ønsker velkommen

12.40 Speakere:
Morten Bruun, Prosjektkoordinator – Frivillighet, Bydel St. Hanshaugen
Hvordan kan bydelen bistå med rekruttering, og tilrettelegge for bedre samarbeid

Margrethe Siem, Førstekonsulent, Enhet for mangfold og integrering (EMI)
Informasjon om enhetens tilskuddsordninger for inkludering

Ida Marie Holmin, Assisterende generalsekretær, Frivillighet Norge
Inkluderingsprosjektet: råd og veiledning til frivillige organisasjoner

Wid Al-Saedy, Wide-Ink AS
Rekruttering og inkludering av flyktninger på deres premisser

Faridah S. Nabaggala, Leder Abloom
Erfaringer fra rekruttering av flyktninger i festivalen, og fordelene ved å samarbeide med mangfoldige organisasjoner

Ole Pedersen, Tøyen time-kred
Innovative metoder for rekruttering og samarbeid i frivilligheten

13.30 Diskusjon

_________________________________________________________________

Tid: 25. mai klokken 12.00 – 15.00
Sted: Melahuset, Mariboesgate 8, 0183 Oslo 

Vi har begrensede plasser, vennligst bruk følgende lenke for påmelding: https://goo.gl/ixGpnz


Henvendelser kan sendes til Nina Bakke: nina@mela.no

Velkommen til seminar.