Dato
22. april 2021 | Kl. 12:00
Sted
WEB

Fagseminar og digitalt landsmøte 2021

Alle medlemmer inviteres til Norske Konsertarrangørers landsmøte torsdag 22.04.2021 kl. 14. Møtet gjennomføres digitalt på Zoom, og vi regner med at møtet vil avsluttes senest kl. 16, under forutsetning av endt saksbehandling.

NKA er en demokratisk styrt organisasjon, med landsmøtet som øverste organ. Det betyr at det er medlemmene som bestemmer de overordnede rammene for NKAs virksomhet. Medlemmer kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på landsmøtet.

Stemmerett, delegater og observatører

For å ha stemmerett på landsmøtet må medlemskontingent for 2020 være betalt. Ordinære medlemmer kan sende inntil to delegater. Delegater har tale- og forslagsrett, samt stemmerett. I tillegg kan alle medlemmer sende observatører som har tale- og forslagsrett. Dersom en klubb/festival stiller med kun én delegat har denne dobbeltstemme. Fullmaktstemmer er ikke tillatt. 

Innmelding av saker og saksdokumenter

Medlemmer i Norske Konsertarrangører kan melde inn saker og vedtektsendringer som de vil ha behandlet på Landsmøtet. Frist for innmelding av saker er 22. mars. Sakspapirene vil sendes ut kort tid etter dette.

 

Digitalt seminar

I forbindelse med landsmøtet ønsker vi også å invitere alle medlemmer til et digitalt seminar kl. 12-14 samme dag, hvor det vil bli faglig innhold og samtaler rundt aktuelle temaer. Mer informasjon og fullt program annonseres senere, men sett gjerne av tiden allerede nå.