Dato
17. juni 2019 | Kl. 12.00
Sted
Cosmopolite, Oslo

Engasjement og arrangement- ei utgreiing om konsertarrangørar

Kulturrådet inviterer til lanseringsseminar for boken Engasjement og arrangement av Bård Kleppe, Ola K. Berge og Sigbjørn Hjelmbrekke på Cosmopolite scene i Oslo.

I møtet mellom musikk og publikum har konsertarrangøren en viktig funksjon. Hver dag sørger offentlige, private og frivillige arrangører for at scener, utesteder og kulturhus blir fylt med innhold. Boken som lanseres her i dag er resultatet av et forskningsprosjekt om helårsarrangørene og konsertvirksomhet i Norge. Boka bygger på intervju med arrangører, surveyundersøkinger og økonomiske oversikter fra en rekke konserter. Den beskriver arrangørene, deres historie, de kunstneriske ambisjonene og de økonomiske vilkårene de opererer under. Boka ser på omfanget av konserter i Norge, og undersøker publikum og de ulike aktørene i konsertbransjen. Avslutningsvis peker forfatterne på viktige utviklingstrekk på området, og på endringer en kan vente i årene som kommer.

 

12:00 Lunsj

12:45 Kunstnerisk innslag

13:00 Velkommen ved Olav Hamran, forskningsleder i Kulturrådet

13:05 Presentasjon av boken Engasjement og arrangement ved Bård Kleppe, prosjektleder i Telemarksforsking

13:50 Innlegg ved Anja Nylund Hagen, postdoktor i prosjektet Music on demand: Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor (MUSEC) Institutt for musikkvitenskap (UiO)

14:15 Panelsamtale

  • Frank Nes (daglig leder Bergen Live),
  • Omar Guiderk (Cosmopolite)
  • Tone Østerdal (NKA)
  • Ulla Stina Wiland

Samtalen ledes av Karen-Sofie Sørensen (daglig leder Bruket, Oslo)

15:15 Oppsummering

 

Påmelding