Dato
09. november 2017 | Kl. 11.00
Sted
Kristiansand

Balansekunstkonferansen

For første gang siden oppstarten arrangeres Balansekunsts årskonferanse utenfor Oslo. Temaet for årets konferanse er ungdom og rekruttering til musikken. Hvilke verktøy har vi for å bedre balansen blant ungdom? På programmet står aktører fra akademia og musikkbransjen selv, som i løpet av konferansen vil dele erfaringer og verktøy til å oppnå en bedre balanse – med mål om et større mangfold både på og bak scenen. Konferansen retter seg mot både ungdom og etablerte bransjeaktører, og vil utvikle konkrete verktøy som enkelt kan iverksettes av kulturinstitusjoner over hele landet. Arrangementet har et interaktivt format, med ungdom som sentrale aktører i alle ledd av gjennomføringen. Balansekunstkonferansen arrangeres som et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst, og er del av Balansekunsts arbeid for økt mangfold og likestilling i norsk kulturliv.