Dato
01. desember 2018
Sted
Music Norway

Arrangørtilskudd - eksportarenaer i Norge

Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter. 

Det kan søkes om tilskudd innenfor følgende tre kategorier:

  • Presse- og ekspertbesøk 
  • Låtskriversamling 
  • Delegatprogram