Dato
03. oktober 2019 | Kl. 11.00
Sted
Hamar Kulturhus

Arrangørsamling: Mangfold i kulturlivet

Kulturelt mangfold er et fremtredende trekk ved det norske samfunnet, men dette mangfoldet gjenspeiles i liten grad i kulturlivet.

Hvilke grep kan man ta som arrangør for å skape mer mangfold?
Hvorfor er det viktig å jobbe med og ha fokus på? Hva hindrer enkelte publikumsgrupper i å delta? Kan kulturelt mangfold være god business? Alle disse spørsmålene (og mer) har Interkultur prøvd å finne svaret på i sin nye håndbok for kulturarrangører: «Mangfold i kulturlivet», som ble utgitt i mars 2019. I håndboken finner du erfaringer fra ulike aktører og prosjekter, gode råd fra erfarne arrangører, og relevante funn fra nasjonale og internasjonale studier. Boken er ingen endelig fasit, men målet er at den vil bli et nyttig verktøy for arrangører, som kan både inspirere og gi håndfaste tips til hvordan de kan bidra til skape mer kulturelt mangfold på, bak og foran scenen.

Med denne håndboken som utgangspunkt, inviterer nå MØST, Norske Konsertarrangører, Interkultur og MECO til en arrangørsamling i Hamar 3. oktober. Her vil du få høre de viktigste lærdommene fra håndboken. Hva fungerer egentlig, og hva fungerer ikke når kulturarrangører skal arbeide med mangfold? Det blir også en panelsamtale om hvordan lokale aktører arbeider med å gjøre kulturlivet mer mangfoldig. Alle som deltar på samlingen får selvfølgelig et eksemplar av håndboken med seg hjem.

Program:
11:00 Velkommen!
11:05 "Not for the likes of me" v/ Interkultur
11:15: Intro, tips og triks fra håndboken
12:00 Panelsamtale: Hvordan kan vi gjøre kulturlivet mer mangfoldig? I panel: Mocci Ryen (Stoppested Verden), Stine Haugen (Volumfestivalen), Camilla Kvaal (Høgskolen i Innlandet) og Thomas Talawa Prestø (Tabanka Dance Ensemble)
Moderator: Kaja Jorem, Interkultur

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding: https://www.mxst.no/pamelding?field_kursp_melding=23357

Arrangørsamlingen er støttet av Norsk musikkråd/KOMP: http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp