Dato
15. august 2016
Sted
Arendal

Arendalsuka

Arendalsuka er en årlig arena hvor privatpersoner, nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes. Norske Konsertarrangører er sammen med Folkorg og Norsk Jazforum representert hele uken; med prosjekter som Rom for spilleglede, SMIA og Krafttak for sang. Vi har stand hele uka som organiseres av Sørnorsk Kompetansesenter for Musikk og Sørnorsk Jazzsenter.

Fredag 19. august kl 14 arrangerer vi samtalen "Hva er musikken verdt" i samarbeid med FolkOrg og Norsk Jazzforum. Lær mer om musikkens verdi i samfunnet med utgangspunkt i kulturnæringer og med forslag til løsninger.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Store deler av organisasjonslivet er representert på Arendalsuka.