Dato
15. august 2019 | Kl. 19.30
Sted
Bakgården, Arendalsuka

Arendalsuka: Dannelse og ytringsfrihet

Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?

Les mer her