Kulturarrangementer for ungdom under 18 år

Ungdom er potensielle storforbrukere av kulturopplevelser, og å arrangere for og med ungdom er inspirerende, lærerikt og ikke minst en viktig investering. Husk at ungdommen ikke bare er fremtidens publikum, men også fremtidens arrangører!

Mange steder er dessverre kulturtilbudet for ungdom under 18 år svært dårlig eller ikke tilstedeværende. De lokale arrangørene tenker kanskje ikke på ungdom som potensielle publikummere, og ser heller ikke at dette kan være arrangørens publikum i framtiden. Kulturarrangementer for unge under 18 år blir derfor ofte kommunen, skolen eller fritidsklubbens oppgave. Ofte blir det fokusert mer på at arrangementet er rusfritt enn at det har godt kunstnerisk innhold. Heldigvis finnes det gode eksempler som beviser det motsatte, og noen av dem er beskrevet her til glede og inspirasjon for andre.

For lokale arrangører som leser dette oppfordrer vi til å se en ny, potensiell målgruppe i de unge og tenke langsiktig og publikumsutviklende. Se ikke bort ifra at dere også lærer en hel del ved å invitere ungdom med i arbeidet som igjen vil heve kvaliteten på arrangementene for primærmålgruppen deres.

For kommunale aktørers del: Samarbeid gjerne med de lokale arrangørene, men viktigst av alt, sett kulturopplevelsen i fokus! For å se hvilke muligheter dere som lokal arrangør eller kommunal aktør har, håper vi dette vil være til hjelp og inspirasjon.

Ulike modeller

Den beste måten å arrangere for ungdom under 18 år er selvsagt i samarbeid med ungdommen selv. Har man alkoholservering finnes det også andre kreative løsninger for å imøtekomme publikummet under 18 år. Når det er sagt, er det fullt mulig å ha en god kulturtopplevelse uten å ha en øl i hånda. Har man likevel en delt løsning, kan man ha områder med eller uten alkoholservering og adgangskontroll, man kan merke publikum under 18 med egne adgangsbånd, eller ha flere arrangementer med samme artist – en med fri aldersgrense og en med 18 års aldersgrense.

 

Alkoholfritt

Om arrangementet utelukkende er ment å være for ungdom under 18 år, er det naturlige valget å kjøre alkoholfritt arrangement. Mange artister har en stor del av sitt publikum blant de under 18 år og ønsker derfor å imøtekomme denne målgruppen når de planlegger turneer. Alkoholfritt arrangement, selv på steder med mulighet for servering, behøver ikke bety økonomisk ruin. Tenk kreativt! Salg av mat og annet snacks, effekter, aktiviteter og ikke minst lysten til å komme på neste arrangementet er viktige faktorer her. Husk å dekke til tappetårn og barmenyer – og ikke minst å holde artistenes backstage alkoholfri.

 

Fri aldersgrense og alkoholservering

På klubbnivå er denne modellen lite brukt. Ved arrangement med målgruppe 16-20 år vil det være naivt å tro at venner ikke deler med hverandre uavhengig av alder. Mange festivalarrangører har derimot god erfaring med fri aldersgrense, men det er viktig at området er oversiktlig slik at det er mulig å holde kontroll. For at denne modellen skal fungere optimalt er det nesten en forutsetning at hoveddelen av publikum er over 18 år slik at den nødvendige ”interne justisen” opprettholdes.

For eksempel har Øyafestivalen i Oslo skjenkebevilling som gjelder for hele festivalområdet. Publikum under 18 år blir utstyrt med egne armbånd, slik at serveringspersonale og skjenkevakter skal kunne se hvem som ikke har lov til å nyte alkohol. Denne ordningen fungerer fint for Øyafestivalen og flere andre festivaler, og publikum synes det er supert at serveringen ikke begrenses til en sone.

 

Skjenking på avgrenset området

Mange steder benytter seg av avgrensede områder med alkoholservering. Da er det behov for vakter som kan sjekke gjennomgangen mellom området med alkoholservering og det uten. Dette begrenser selvsagt bevegeligheten for publikum og deler av publikum kan i verste fall prioritere å bli værende på skjenkeområdet fremfor å følge arrangementet. Allikevel kan dette være en god løsning for å tekkes både de som argumenterer med vanskelig skjenkekontroll og publikummet under 18 år.

 

Dobbeltarrangement 

En modell som har blitt ganske vanlig er å kjøre dobbelarrangement, der det første er et alkoholfritt arrangement – gjerne med legplikt under 18 år, mens arrangement nr. 2 er med alkoholservering og legplikt på 18 år. Dette kan være på samme dag eller over to dager. En vanlig bookingprosess her vil være å først sette den ordinære arrangementet og så ”slenge på” ungdomsarrangementet dersom det lar seg gjøre. For å begrense det praktiske arbeidet er det naturlig at arrangementene foregår på samme sted. Dobbeltarrangementr kan gi rabatter på artisthonorar og arrangøren kan fordele reise- og markedsføringskostnader på to opptredener. Samlet sett gir dette billigere arrangement for både arrangør og publikum over og under 18.

To gode tips: Markedsføringen bør være der ungdom ferdes, for eksempel på skoler, aktivitetshus og andre naturlige samlingssteder, og lokale, unge artister kan sikre under 18-årarrangementet godt med publikum. 

Parkteatret Scene i Oslo startet i 2013 med en egen konsertrekke rettet mot ungdom mellom 14 og 18 år. Engasjementet for dette kom fra ”et tydelig behov for et slikt tilbud, og et sterkt ønske om å bidra til å gjøre ny, norsk musikk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Målet er at ungdom skal kunne oppdage og oppleve ny, norsk og aktuell musikk innen ulike sjangre på lik linje med det voksne publikum”. Siden oppstart har de tredoblet antall konserter per semester og konsertene er svært godt besøkt. Noe som viser at behovet for konserter for U18 er helt klart til stede. Mer info om Yngling finner du her.

NKA har utviklet et eget kurs for unge arrangører så ikke nøl med å ta kontakt, så lager vi et skreddersydd opplegg for dere.

Økonomi

Det er ingen hemmelighet at det er forskjell på de økonomiske rammebetingelsene for arrangementer med fri aldersgrense sammenliknet med de med aldersgrense og alkoholservering. Arrangører får gjerne redusert omsetning i baren fordi ungdommer oppholder seg kortere tid i lokalet og legger igjen færre kroner i kassa enn et mer voksent publikum. Ungdom bør også tilbys lavere billettpriser, fordi de som regel er svakere stilt økonomisk sett enn voksne. Totalt sett er dette likevel ikke gode nok unnskyldninger for at ungdom ikke skal få ta del i store kulturopplevelser! Vi oppfordrer derfor til å søke støtte hos kommunen, fylkeskommunen og andre ulike støtteordninger.

Bruk av verge

Mange arrangører gir ungdommer anledning til å slippe inn dersom de har med en verge. Arrangørene har da gjerne en vergekontrakt som de krever utfylt i forkant av arrangementet. En verge eller foresatt tar da på seg ansvaret for den under 18 år, og begge skriver under på at de ikke skal nyte alkohol. Det er viktig å presisere at det er opp til arrangøren om de vil tillate bruk av verge ved et bestemt arrangement og hvem de vil godkjenne som verge. Vurderingen bør være basert på en risikoanalyse der blant annet artist, artistens musikksjanger, publikumsdemografi, alkoholservering, arena, tid på året, tidspunkt for arrangement og tidligere hendelser vurderes. Husk også at en vergekontrakt er ugyldig ovenfor myndighetene om det skulle skje et skjenkelovbrudd fra gjestens side. Flere arrangører ønsker likevel å tilby denne servicen, og kontrakten er en tillitsbasert avtale mellom arrangør og gjest som må særskilt avtales i forkant. Norske Kulturtarrangører foreslår at den mindreårige må være i følge med minimum en person over 25 år og at begge må være edru og i umiddelbar nærhet av hverandre hele arrangementet. Vi foreslår videre at vergen kan ha med inntil to mindreårige. Man bør møte opp på arrangementet 15-30 minutter før dørene åpner og bli presentert for de som jobber, samt undertegne vergekontrakt før man får adgang til arrangementet.

Dessverre kjenner vi til eksempler hvor vergekontrakter er blitt misbrukt, brutt og det har oppstått kjipe situasjoner både for barn og voksne. Tenk deg derfor om to ganger før du tilbyr vergekontrakt og hvem du gjør det for; barnet som vil rocke til Kvelertak eller pappaen som ikke fikk barnevakt.


Forslag til vergekontrakt

  • Ungdom under xx år (sett inn alder som gjelder for ditt arrangement) skal til enhver tid være sammen med og under oppsyn av verge.
  • Vergen må være over 25 år.
  • Vergen forplikter seg til å ikke drikke alkohol og påser at den mindreårige gjesten ikke får tilgang til alkohol.
  • Ungdom under 18 år skal ikke stå fremst foran scenen, hvor det kan være press fra publikum.
  • Vær vennlig å gi beskjed til vakter om noe ikke er som det skal være.
  • Vergen kan være verge for opptil 2 personer.
  • Verge og mindreårig merkes med eks. farget billettbånd.
  • Misbruk av ordningen fører til politianmeldelse.
Nedlasting
Lenker