#

Ny nordisk støtteordning for arrangører på vei

24.06.2016
Norske Konsertarrangører har sammen med de andre nordiske arrangørorganisasjonene deltatt i realiseringen av en ny, storstilt støtteordning for arrangører. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt for nordiske klubber og festivaler å booke nordiske band.
Bilde: The Dogs på Studenthuset City Scene i Alta. Foto: Vibeke Opgård nov. 2015.

Nordisk Kulturfond har besluttet å utvikle et program for en flerårig musikksatsing som retter seg mot festivaler, klubber og andre arrangører. Programmet underbygger satsingen på utviklingen av nordisk livemusikk på tvers av landegrenser.

Norske Konsertarrangører har representert den norske arrangørbransjen i forarbeidene til dette programmet. Vi er veldig fornøyd med å ha fått innrettet det mot støtte til arrangørleddet, i motsetning til de fleste andre støtteordninger for artistmobilitet retter seg mot artistleddet.

Det forventes at programmet og søknadskriterier skal ferdigstilles før nyttår. Vi følger opp med mer informasjon om den nye ordningen fortløpende.